Viyana’nın iklim koruması yol haritası…

Viyana Eyaleti Koalisyon Hükümeti Viyana’nın 2040 iklim koruması yol haritasını anlattı.

Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Dr. Michael Ludwig (SPÖ), Belediye Başkan Yardımcısı Christoph Wiederkehr (NEOS), İnovasyon, Şehir planlaması ve mobilite Bakanı Ulli Sima ve Çevre Bakanı Jürgen Czernohorszky düzenlenen basın toplantısında Viyana’nın iklim yol haritasını açıkladılar.

İklim değişikliği, zamanımızın en önemli zorluklarından biridir. Bu nedenle İklim koruması, kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik yeni “Akıllı İklim Şehri” çerçeve stratejisinin ve Viyana iklim yol haritasının merkezinde yer alıyor. Bunlar, tüm alanlarda önlem ve hedefleri tanımlıyor. Hedef, Viyana’nın 2040 yılına kadar CO2 (karbondioksit) nötr hale gelmesidir.
Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Michael Ludwig konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Uygulama amacıyla, Viyana’nın kendi avantajını kullanıyoruz. Akıllı bir ‘Smart City Stratejisi’, yani yeni teknolojiler, dijitalleşme olanakları ve modern altyapı ile birlikte iyi gelişmiş genel çıkar hizmetleri. Böylece aynı zamanda sosyal olarak dengeli olan etkili iklim önlemlerini büyük çapta sağlayabiliriz.” dedi.
Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Christoph Wiederkehr ise “Viyana’da iklim tarafsızlığı 2040, tüm vidaları çevirdiğimiz anlamına geliyor. yani mobiliteden konutlara, ısıtmadan enerji gereksinimlerine, dijitalleşme ve yeni teknolojilere kadar, Viyanalılara şekillendirmek istediğimiz yolu gelecekte nasıl bir Viyana tasarladığımızı ve iklim koruma hedeflerimize nasıl ulaşmak istediğimizi anlaşılır bir şekilde göstermek istiyoruz.”diye konuştu.
İnovasyon, şehir planlaması ve mobilite Bakanı Ulli Sima da, “Viyana onlarca yıldır iklim korumasında öncü olmuştur. Viyana, dünyada kapsamlı bir iklim koruma programı kuran ilk şehirlerden biriydi. Böylece şimdiden, CO2 emisyonlarını yaklaşık yüzde 40 oranında azaltmayı başardık ve Viyana’yı kişi başına en düşük CO2 emisyonuna sahip federal eyalet haline getirdik.” açıklamasında bulundu.
İklim Konseyi Bakanı Jürgen Czernohorszky ise yaptığı konuşmada; “İklim açısından nötr bir şehre giden tren yola çıktı. Viyana iklim yol haritası bizim rehberimiz. Ve yolda tüm Viyanalıları yanımıza alacağız. İklim krizi hepimizi etkiliyor, bu yüzden ancak birlikte hareket edersek başarılı olabiliriz.” diye konuştu.

-“Viyana iklim yol haritası”
İlerleme Koalisyonu’nun hükümet programına ve Viyana Akıllı Şehir Stratejisi’ne dayanan Viyana İklim Yol Haritası, Viyana’nın iklim dostu bir şehir olma yolunu özetliyor. Akıllı Şehir stratejisinin ana hedeflerini alır ve şehrin bu iddialı hedeflere ulaşmak için hangi önlemleri alması gerektiğini belirtir. Sürekli olarak tamamlanan ve uyarlanan 100’den fazla önlem içerir.
İklim tarafsızlığına ulaşmak gibi büyük değişim süreçleri, geniş bir değerler temelinden ve geleceğin kentinin ortak bir imajından yola çıkarsanız en iyi sonucu verir. Bu nedenle Viyana İklim Yol Haritası 7 ilkeye dayanmaktadır:

-“Akıllı iklim şehri stratejisi”
Kapsamlı bir çatı stratejisi olarak Akıllı İklim Şehri stratejisi, resmin tamamını hesaba katar. Hareketlilikten dijitalleşme süreçlerine, eğitim ve vatandaş katılımına kadar tüm alanlar, iklim tarafsızlığı hedefi için kontrol ediliyor, tüm önlemler birbirine kenetleniyor ve birlikte çalışıyor. Çerçeve stratejisi 11 hedef alanı tanımlar:
1. Enerji (ör. fotovoltaik saldırı, bölgesel ısıtma, bölgesel soğutma)
2. Hareketlilik (örn. toplu taşımanın yaygınlaştırılması, daha da geliştirilmesi ve e-paylaşım tekliflerinin daha çekici hale getirilmesi, kısa mesafeli şehirler, hidrojen kullanımı)
3. Binalar (ör. sübvansiyonlar, fotovoltaik sistemler için basitleştirmeler, sürdürülebilir inşaat)
4. Ekonomi ve çalışma (ör. iklim bütçesi, malzeme verimliliği, paylaşım ekonomisi)
5. Sıfır atık ve döngüsel ekonomi (ör. onarım ağının genişletilmesi, atıkların önlenmesi)
6. İklim değişikliğine uyum (ör. daha fazla yeşil alan, yeşillendirme ve gölgelendirme)
7. Kentsel ekoloji, çevre ve su (örn. kompakt yapı şeklinde ve yeterli kentsel yoğunlukta yeni semtler planlamak)
8. Sağlık ve sosyal kapsam (örneğin sağlık okuryazarlığının güçlendirilmesi, düşük enerjili sağlık tesislerinin yeni inşası)
9. Eğitim, bilim ve araştırma (örneğin, eğitim bölgelerinin genişletilmesi, yeni enerji kendi kendine yeterli okul binaları)
10. Dijitalleştirme (ör. temel dijital haklar, dijital becerilerin teşviki)
11. Katılım, bağlılık ve kültür (ör. kültürel katılım, Viyana iklim ekibi)

Önceki İçerikVİYANA POLİSİ UYARIYOR!
Sonraki İçerikAŞISIZLARA KARŞI KISITLAMALAR KALKIYOR!