Yurt dışından Türkiye’ye, yolcuların kendi kullanımları amacıyla getirilen telefonların kullanım izin harcında değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 618 lira 60 kuruş olan tutar 1500 liraya çıkarıldı.

Resmi Gazetenin 19 Temmuz 2019 tarihli 1314 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında şu ifadelere yer verildi;

“Ekli “Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138’ inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1-(1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 1.500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Yürürlük MADDE 2- (1) Bu Karar, yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

 

Önceki İçerikSTRACHE’DEN LUDWIG’E AĞIR İTHAM
Sonraki İçerikO süre 90 güne çıkarıldı